Wykształcenie

Kierunki studiów

Miesiąc: Czerwiec 2016

Aplikacje internetowe i mobilne studia2

W miarę upływającego czasu i rozwijającej się technologii zmieniają się również sposoby edukacji. Co dokładnie się zmienia? Chociażby forma prowadzenia zajęć dydaktycznych. Od jakiegoś już czasu

Nowe media studia

Nowe media jak sama nazwa wskazuje to studia badające funkcjonowanie mediów. Najbardziej popularnymi są telewizja, radio, prasa i oczywiście Internet. Media nazywane są czwartą władzą, dlaczego

Rozwój gospodarczy – studia

Rozwój gospodarczy to jeden z kierunków studiów, do kogo kierowany jest? Zarówno do przedsiębiorców, którzy mają wpływ na rozwój gospodarczy jak również do urzędów i administracji

Manager innowacji – studia

Manager innowacji lub inaczej zarządzanie innowacją to jeden z kierunków uczelni wyższych, który ma na celu wykształcenie osób, które odpowiedzialne będą za wprowadzanie

Edukacja prorozwojowa – studia2

Edukacja prorozwojowa to jeden z innowacyjnych kierunków, który opiera się na znanej wszystkim pedagogice, ale również socjologii, psychologii, nowych mediów oraz

Metody edukacji elementarnej studia

Edukacja elementarna to ta prowadzona z dziećmi od pierwszej do trzeciej klasy podstawowej. Jak sama nazwa wskazuje basuje na podstawach, które mają być fundamentem innych przedmiotów. Jakie umiejętności powinien