Wykształcenie

Kierunki studiów

Przyszłościowe kierunki studiów

Edukacja prorozwojowa – studia2

Edukacja prorozwojowa to jeden z innowacyjnych kierunków, który opiera się na znanej wszystkim pedagogice, ale również socjologii, psychologii, nowych mediów oraz coachingu. Połączenie tych wszystkich kierunków tworzy kierunek o różnych specjalizacjach z nowym podejściem do metodyki nauczania.

Do wyboru są trzy specjalizacje: edukacja elementarna, profilaktyka i poradnictwo w edukacji oraz technologie edukacyjne. Tego rodzaju studia mają na celu przygotowanie studenta na różne sytuacje, również te, które różnią się od przykładów podręcznikowych.

Na przestrzeni lat zmieniły się formy przekazywania informacji, egzekwowania wykonywania zleceń w interakcji pedagog – uczeń. Te zmiany są nieuniknione, ale nieuniknione jest również to, że każdy specjalista pracujący z ludźmi powinien być odpowiednio wykwalifikowany i radzić sobie nie tylko z sytuacjami uchodzącymi za te w normie, ale i kryzysowymi i konfliktowymi.

Często możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że ktoś nie ma przysłowiowego powołania do wykonywania konkretnego zawody w rzeczywistości istotą sprawy nie jest powołanie a odpowiednie przygotowanie do pracy. Nie sposób zauważyć jak zmieniają się oczekiwania na linii opiekunowie – nauczyciele, nauczyciele – wychowankowie.

Z jednej strony wiele osób z rozrzewnienie wspomina czasy bezwzględnego szacunku wobec pedagogów inni zaś o tej samej sytuacji mówią o podporządkowaniu i braku szacunku w drugą stronę. Aby uniknąć tego rodzaju nieporozumień ważne jest by przygotowując się do zawodu nauczyciela, czy pedagoga wyjść poza podręczniki pisane kilkadziesiąt lat temu.