Wykształcenie

Kierunki studiów

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Ostatni rok w liceach ogólnokształcących to czas wyboru dalszej edukacji, pedagodzy udzielają informacji, organizują różnego rodzaju doradztwa w sprawie wyboru. Coraz więcej szkół ponadgimnazjalnych jest profilowana po to, żeby już jak najwcześniej obrać kierunek i go udoskonalać.

Z językami obcymi uczniowie mają do czynienia od podstawówki a niekiedy nawet od przedszkola. Dlaczego tak wcześnie są wprowadzane do edukacji? Dziś dobrze opanowany język obcy jest minimum, jakie potencjalny pracownik powinien zaoferować pracodawcy bez względu na stanowisko pracy.

To właśnie ze względu na zapotrzebowanie rynku pracy, pojawiają się nowe kierunki studiów a istniejące są unowocześniane. Szkół językowych w Poznaniu (jak i w każdym mieście w Polsce) jest bardzo dużo, od tych prowadzących kursy w zależności od zaawansowania po uczelnie wyższe.

Filologia bez względu na to, jakiego języka jest bardzo obszerną nauką, ale jako kierunek studiów bardzo przyszłościową. Bardzo często zdarza się, że absolwent kierunków filologicznych otrzymuje zatrudnienie tylko, dlatego, że włada językiem, który jest niezbędny w danym miejscu pracy.

Pracodawcy wychodzą z założenia, że struktury, filozofii firmy czy wiedzy o produkcie można szybciej nauczyć rekrutowanego niżeli języka obcego. Poznańskie uczelnie (zarówno prywatne jak i państwowe) oferujące kierunki filologiczne oblegane, co roku olbrzymią ilością kandydatów, co jest widoczne chociażby po ilości prowadzonych rekrutacji oraz różnych wariantach trybu nauki (dzienne, wieczorowe, zaoczne).