Wykształcenie

Kierunki studiów

Przyszłościowe kierunki studiów

Manager innowacji – studia

Manager innowacji lub inaczej zarządzanie innowacją to jeden z kierunków uczelni wyższych, który ma na celu wykształcenie osób, które odpowiedzialne będą za wprowadzanie innowacji oraz ich nadzorowanie. Kierunek ten jest bardzo zbliżony do kierunku Marketing z zarządzaniem.

Generalnie te dwa kierunki opierają się na zbadaniu obecnej sytuacji firmy na rynku, stworzeniu planu marketingowego, wprowadzenie go w życie, nadzorowanie oraz badania jego efektywności oraz wprowadzenie ewentualnego programu naprawczego. Każde przedsiębiorstwo wprowadza innowacje, u jednych dotyczy ona sposobu zatrudniania pracowników na przykład stanowiska pracy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, u innych owa innowacja dotyczy nowego produktu czy jakości wykonywanych usług.

Rosnąca konkurencja w każdej dziedzinie sprawia, że firmy muszą nieustannie rywalizować i podnosić, jakość świadczonych usług. Manager do spraw innowacji to osoba, która posiada przede wszystkim wiedzę na temat przedsiębiorstwa, w którym pracuje, ale również umiejętności planowania oraz organizowania pracy zespołowej.

Ostatnim etapem są przeprowadzane badania oraz audyty na temat skuteczności wprowadzonych zmian. Manager w całym procesie w zasadzie pełni rolę osoby nadzorującej.

Proces innowacji bez względu na rodzaj innowacji wymaga współpracy managera z działami: kadrowo-finansowym, który posiada informacje na temat kapitału przeznaczonego na inwestycję, produkcji lub wykonawcy/ów oraz marketingu, który skutecznie rozpropaguje efekt ich wspólnej pracy.