Wykształcenie

Kierunki studiów

Przyszłościowe kierunki studiów

Nowe media studia

Nowe media jak sama nazwa wskazuje to studia badające funkcjonowanie mediów. Najbardziej popularnymi są telewizja, radio, prasa i oczywiście Internet. Media nazywane są czwartą władzą, dlaczego tak jest? To za ich pośrednictwem docierają do nas informacje nie tylko z kraju, ale i zza granicy. Założeniem mediów jest bycie obiektywnym niemniej jednak ciężko nie zauważyć, że tak nie jest.

Chociażby biorąc pod uwagę kwestie polityczne nie sposób nie zauważyć, że media opowiadają się za jakąś partią czy ugrupowaniem politycznym. To, że tak jest nie oznacza, że tak być powinno. Nad wszystkim mediami kontrolę sprawuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Nowe media to przede wszystkim Internet, który ułatwia nam nie tylko pozyskiwanie informacji, ale ich przechowywanie oraz udostępnianie.

Studia z zakresu nowych mediów mają na celu uświadomienie jej potęgi, kierowane są przede wszystkim do agencji reklamowych i interaktywnych, redakcji, wydawnictw. To właśnie w wymienionych miejscach informacja zostaje opracowana i w zależności od profesjonalizmu zostanie przekształcona lub przekazana w oryginalnej postaci bez zakłamań. Nowe media to nie tylko efekt rozwoju, ale duże ryzyko wprowadzenia, szumów komunikacyjnych poprzez nieprawdziwe informacje, lub przekazanie ich celowo w sposób niejasny dla adresata. Poprzednie pokolenia dążyły do prawa do informacji, dziś jest zupełni inaczej.

Możemy wybierać, kiedy i jakim kanałem chcemy by do nas docierały, sami niejako bierzemy udział w ich przekazywaniu poprzez social media działające jak przysłowiowa „poczta pantoflowa”.