Wykształcenie

Kierunki studiów

Przyszłościowe kierunki studiów

Studia z mediacji w biznesie

Mediacja w biznesie to stosunkowo nowy kierunek studiów aczkolwiek coraz bardziej popularny. Nieunikniona jest komunikacja i interakcja między przedsiębiorstwami, organizacjami, co za tym idzie wiedza z zakresu mediacji oraz negocjacji jest wówczas niezbędna.

Edukacja na tym kierunku zaczyna się od rozróżnienia konfliktów, źródła ich powstawania, metod rozwiązywania sytuacji kryzysowych, konfliktowych w tym rodzaje mediacji. Następnie student przyswaja wiedzę z zakresu psychologii komunikacji interpersonalnej, która jest podstawą do podejmowania mediacji oraz negocjacji.

Kolejnymi etapami są: poznawanie technik negocjacji oraz reguły jak je stosować by były efektywne, etapy mediacji, oraz aspekt etyczny w negocjacjach i mediacjach. Na niektórych kierunkach na przykład Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studenci mają możliwość poznania tej tematyki w postaci przedmioty Etyki w negocjacjach.

Studia na tym kierunku należą do trudnych, ponieważ wymagają nie tylko odpowiedniej wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim pewnych cech osobowości. Negocjator czy mediator musi być z jednej strony nieustępliwy z drugiej strony zaś nie może być natarczywy.

W zależności od sytuacji stosowane są różne techniki, do nich dostosowane są różne argumenty i reguły, kiedy je stosować a kiedy nie. Takie umiejętności są niezwykle ważne dla sektora biznesu, ponieważ każdego dnia zmuszony jest do komunikacji z innymi sektorami a szczególnie ważne są te, które z nim współpracują.

To właśnie przez tą współzależność ważne jest by były prowadzone na najwyższym poziomie kultury oraz profesjonalizmu.