Wykształcenie

Kierunki studiów

Innowacje

Zarządzanie zasobami ludzkimi2

Każda firma bez względu na profesję, w jakiej działa posiada kapitał w postaci pracowników. Można powiedzieć, że jest to najcenniejszy kapitał, szczególnie w przypadkach, kiedy przedsiębiorstwo nie szczędzi ani czasu ani pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych osób.

Aby to wszystko działało prawidłowo niezbędne jest ustalenie kompetencji każdego z nich za pomocą zarządzania. Dlatego już dawno temu na uczelniach wyższych powstał kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Brzmi on nieco przedmiotowo niemniej jednak dotyczy on nie tylko na prawidłowym przekazywaniu poleceń służbowych, ale również na odpowiedniej komunikacji między pracownikami wszystkich szczebli. Zasobami ludzkimi są określane jednostki posiadające: wiedzę, umiejętności oraz motywację.

Jakie są główne przedmioty na tym kierunku? Przede wszystkim prawo pracy, pozyskiwanie pracowników oraz tworzenie zespołu, komunikacja interpersonalna, etykieta kultury i menedżerska, psychologia decyzji kadrowych, coaching, język obcy, rozwój zasobów ludzkich, zasady organizacji pracy oraz wynagrodzenia pracowników. Gdzie absolwenci szukają najczęściej pracy? W urzędach państwowych oraz agencjach pośrednictwach pracy.

Jakie piastują stanowiska? Manager do spraw HR, specjalista do spraw rekrutacji, specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. W zależności od struktury przedsiębiorstwa liczba zatrudnionych pracowników w dziale personalnym może być różna.

Zdarza się, że firmy posiadające oddziały, filie w różnych miejscach na terenie kraju posiadają dział personalny tylko w jednym miejscu w centrali firmy.